PRIVACY & COOKIES
 

PRIVACYVERKLARING HILTJE H.

 

HILTJE H. geeft veel om uw privacy en zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

In deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze dienstverlening verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de website, de webshop en onze winkel.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HILTJE H. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hiltjeh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HILTJE H. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij U af te leveren
 • HILTJE H. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • HILTJE H. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Online aankopen

Zodra u afrekent, wordt de aankoop geregistreerd. Wanneer u een online aankoop doet, vragen we om uw adresgegevens te verstrekken alsmede uw e-mail adres en telefoonnummer. Uw e-mail adres wordt gebruikt om de bestelling te bevestigen. Uw telefoonnummer wordt gebruikt om u te contacten indien er bijzonderheden spelen m.b.t. uw bestelling. Wij delen al deze gegevens met de transporteur die het product bij u aflevert. De transporteur mag deze gegevens alleen gebruiken om deze dienst te leveren. Ook bewaren wij uw gegevens om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen of klachten over het product. Wij bewaren de gegevens 7 jaar.

 

Retouren

Indien u een artikel retourneert en u wenst restitutie van het aankoopbedrag dan vragen wij om uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer alsmede uw bankrekeningnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om het aankoopbedrag retour te storten op uw bankrekening. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar vanwege een wettelijke verplichting daartoe.

 

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt blijven van nieuwe collecties en aanbiedingen kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij verzamelen uw naam en e-mailadres. Deze gegevens hebben we nodig om u te registreren. Indien u zich wenst uit te schrijven voor de nieuwsbrieven kunt u een mailtje sturen naar info@hiltjeh.nl. Wij bewaren uw gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

Communicatie

Wanneer u via e-mail of op andere wijze berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

Social Media

HILTJE H. maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten. U kunt ons volgen op Facebook en Instagram. Aan het gebruik van Social Media zijn geen voorwaarden vanuit HILTJE H. verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Indien u via social media een vraag aan ons stelt dan bewaren wij dat bericht en uw accountnaam, zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HILTJE H. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HILTJE H.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HILTJE H. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HILTJE H. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen maken wij gebruik van derden voor de verwerking van persoonsgegevens (website, webshop, administratiekantoor). Wij sluiten met de betrokken partijen bewerkersovereenkomsten af om zeker te stellen dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en hun wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming nakomen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HILTJE H. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HILTJE H.  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u

geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Leveranciers

Op ons kantoor verzamelen we de NAWTE gegevens van u als leverancier, zodat wij met u in contact kunnen treden over te leveren diensten en voor administratieve doeleinden. Wij bewaren deze persoonsgegevens zodat wij u op een later tijdstip, wanneer wij opnieuw een product of dienst willen afnemen, opnieuw kunnen contacten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HILTJE H. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw  persoonsgegevens sturen naar info@hiltjeh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. HILTJE H. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. HILTJE H. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HILTJE H. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hiltjeh.nl.

__________________

HILTJE H., gevestigd aan Spui 5, 1135 BA te Edam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.hiltjeh.nl, Spui 5, 1135 BA Edam, tel: +31 639175938

Helena Huisink is de Functionaris Gegevensbescherming van HILTJE H.. Zij is te bereiken via info@hiltjeh.nl.

 

© 2017 - 2024 hiltjeh | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel